شماره تماس:   09129618105 

تخلف اضافه بنا در ساخت و ساز چیست

این مورد را ارزیابی کنید
(20 رای‌ها)
تخلف اضافه بنا در ساخت و ساز چیست - 4.9 out of 5 based on 20 votes

اگر انجام ساخت و ساز بیش از تراکم منطقه و یا بیش از سطح اشغال مجاز صورت گیرد را تخلف اضافه بنا می‌گویند.

یکی از دو شکل تخلف اضافه بنا این می‌باشد که با توجه به عرض هر خیابان و همچنین میزان جمعیت، شهرداری پارامتری را به نام تراکم تعریف کرده‌است. تراکم، تعداد طبقات مجاز می‌باشد که هر فرد در زمین خود می‌تواند احداث کندکه جهت دریافت پایان‌کار ساختمان امری ضروری می‌باشد و اگر رعایت نشود، طبق قانون شهرداری متخلف را جریمه خواهد کرد. البته تخلف در اضافه کردن زیربنای، بیشتر در مراحل ساخت ساختمان صورت می گیرد و این به دلیل عدم توجه کارفرما و یا مهندس ناظر می باشد.

یکی دیگر از شکل تخلف اضافه بنا این می‌باشد که شما به عنوان یک مالک می‌توانید که 60% از طول زمین را به ملک مسکونی خود اختصاص دهید و اگر بیش از این درصد مجاز به ملک اختصاص داده شود، شهرداری شما را جریمه خواهدکرد

اجاره آپارتمان مبله در تهران

جریمه اضافه بنا چیست؟

برای جریمه ناشی از تخلف اضافه بنا دو نوع جریمه قلع بنا و یا جریمه مالی تعیین شدهاست.

حکم قلع بنا زمانی صادر می‌شود که سازنده اصول فنی، بهداشتی و یا شهرسازی را رعایت نکرده باشد و برای ساکنان آن خطر آفرین باشد. در چنین شرایطی شهرداری موظف است بخش‌های اضافه شامل طبقه‌ی بیشتر و یا پیش‌آمدگی بیشتر را تخریب کند و پرداخت هزینه‌های تخریب نیز بر عهده خود مالک است.

حال اگر ساختمان با اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی ساخته شدهباشد و ضرورتی برای اجرای حکم قلع بنا نباشد، شهرداری جریمه نقدی طبق شرایط زیر از متخلفان دریافت خواهد کرد:

- مبلغی به اندازه حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای اراضی تجاری و اداری و بر طبق هر متر مربع تخلف، باید پرداخت شود.

- مبلغی به اندازه حداقل یک دوم و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای اراضی مسکونی و بر طبق هر متر مربع تخلف، گرفته می‌شود.

ارزش معاملاتی چیست و بر چه اساسی اجرا می‌شود؟

شهرداری سالیانه طبق معیارهایی مشخص برای هر منطقه مانند منطقه جغرافیایی، موقعیت مکانی و مانند این‌ها، ارزش معاملاتی را به مبلغی معین، تعیین می‌کند. بنابراین در صورت تخلف اضافه بنا و در شرایطی که حکم قلع بنا لازم نباشد، از حدود یک دوم تا چهار برابر ارزش معاملاتی زمین جریمه خواهد شد.

طبق بخش‌نامه وزارت کشور، اگر زمان احداث بنا مشخص باشد، ارزش معاملاتی این زمان معیار جریمه در نظر گرفته‌می‌شود. اما اگر زمان احداث بنا معلوم نباشد، ارزش معاملاتی روز زمین معیار جریمه خواهد بود.

اعتراض به رای صادر شده

کمیسیون ماده 100 شهرداری، مسئول رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز می‌باشد و شما تنها یک مرتبه این حق را دارید که به رای این کمیسیون اعتراض کنید. رای تجدید نظر، کاملا نهایی، قطعی و لازم‌ الاجر می‌باشد.

موارد مرتبط