با توجه به نزدیک شدن عید نوروز و همچنین وجود مناسبت های مختلف در سال، این امکان برای بسیاری فراهم شده است تا بتوانند به شهرهای مختلف نقل مکان کنند اما یکی از دغدغه های بسیار مهم مسافرین در این است که آیا می توانند مکان و جای مناسبی را برای اقامت خود انتخاب نمایند.