امروزه دغدغه ی بسیاری از کسانی که به تهران مهاجرت می کنند آن است که بهترین ویلا یا سوئیت و آپارتمان را اجاره کنند.