همان طور که می دانید این روزها با توجه به پیشرفت تکنولوژی ها و همچنین گسترده شدن تورهای مختلف داخلی و خارجی، میزان مسافرت در ایران بسیار افزایش پیدا کرده است. بنابراین با این وجود می توان گفت تعداد کثیری از خانواده ها در تعطیلات و فرصت های مختلفی که در طول پیدا می کنند این تصمیم را می گیرند که به جاهای مختلف سفر کنند.