مجموعه مبله 724 از بهترین و معتبرترین گروه های آپارتمان مبله واقع در شهر تهران است.